هادی‌های تک مفتولی ( کلاس 1 )

Class 1 , Solid Conductors for Single & Multi Core Cables

1 2 3 4
Nominal Cross Sectional Area
( mm2 )
Maximum Resistance of conductor at 20 °C
Circular, Annealed Copper Conductors Aluminum and Aluminum Alloy
Conductors, Circular or Shaded
( Ω / km )
Plain
( Ω / km )
Metal Coated
( Ω / km )
0.5 36.0 36.7
0.75 24.5 24.8
1.0 18.1 18.2
1.5 12.1 12.2
2.5 7.41 7.56
4 4.61 4.70
6 3.08 3.11
10 1.83 1.84 3.08  a
16 1.15 1.16 1.91  a
25 0.727 1.20  a
35 0.524 0.868  a
50 0.387 0.641
70 0.268 0.443  b
95 0.193 0.320  b
120 0.153 0.253  b
150 0.124 0.206  b
185 0.101 0.164  b
240 0.0775 0.125  b
300 0.620 0.100
400 0.0465 0.0778
500 0.0605
630 0.0469
800 0.0367
1000 0.0291
1200 0.0247
a ) Aluminum conductors , 10 mm2 to 35 mm2 circular only .
b )
For single core cables , for sect oral shaped conductors may be assembled into a single circular conductor the maximum resistance of the assembled conductor shall be 25% of that of the individual component conductors .

اطلاعات فنی

بررسی مشخصات فنی محصولات

گارانتی

پشتوانه کیفیت محصولات ما

درباره ما

درباره رسانا کابل بیشتر بدانید .

محصولات

همه محصولات ما در یک نگاه

برای پرسش‌های خود
با ما تماس بگیرید