کد گذاری کابل‌های قدرت بر اساس استاندارد VDE 0271

Designation Code for Power Cables, according to VDE 0271 Construction Reference

Examples :

NA2XS2Y 1 × 35 rm / 16 6 / 10 KV
Cable according to VDE standard, single core XLPE insulates , PE sheathed , circular , stranded , aluminum conductor with nominal cross section of 35 mm2 , covered with 16 mm2 copper screen and rated voltage of 6 / 10 KV

NYY – J 12 × 1.5 re 0.6 / 1 KV
Cable according to VDE standard , PVC insulated , PVC sheathed , with green / yellow core , 12 cores with nominal cross section of 1.5 mm2 , circular conductor , solid & rated voltage of 0.6 / 1 KV

اطلاعات فنی

بررسی مشخصات فنی محصولات

گارانتی

پشتوانه کیفیت محصولات ما

درباره ما

درباره رسانا کابل بیشتر بدانید .

محصولات

همه محصولات ما در یک نگاه

برای پرسش‌های خود
با ما تماس بگیرید