کد گذاری کابل‌ها بر اساس استاندارد CENELEC

Table 1
Designation System for Harmonized power Cable & Cords , up to & including 450 / 750 V , according to CENELEC HD 36

Related standard ( 1a )
AAuthorized national standard
HHarmonized standards
Rated Voltage ( 1b )
01100 / 100 V
03300 / 300 V
05300 / 500 V
07450 / 750 V
Insulation & Sheath Material ( 2a )
B( EPR ) Ethylene propylene rubber for a continuous
Operating temp. of 90 °C
G( EVA ) Ethylene Vinylacetat Copolymer
JGlass fiber braid
MMineral
N( PC P ) Polycholoroprene or equivalent material
N2(PCP) Polycholoroprene for welding cables
N4Chlorosulfunated polyethylene or chlorinated
polyethylene
N8( PCP ) Polycholoroprene water resistant
Q( PUR ) Polyurethane
Q4( PA ) Polyurethane
ROrdinary EPR or equivalent synthetic elastomer for a continuous operating temp.
of 60 °C
S( SR ) Silicon rubber
TTextile braiding impregnated or not on assembled
cores
T6Textile braiding impregnated or not on individual
cores of a multi core cable
V( PVC ) Polyvinyl chloride
V2( PVC ) Polyvinyl chloride, heat resistant for a
continuous operating temp of 90 °C
V3( PVC ) Polyvinyl chloride , low temperature
V4( PVC ) Polyvinyl chloride , cross linked
V5( PVC ) Polyvinyl chloride , oil resistant
ZPolyolefin based cross linked compound having low
level emission of corrosive gases
Z1Polyolefin based thermoplastic compound having
low level emission of corrosive gases
Metallic Covering ( 2b )
CConcentric copper conductor
C4Copper screen braided in assembled cores
Constructional Component ( 2c )
DStress reliving elements ( support wire )
D5Center core ( No supporting element )
Special Construction ( 2c )
( No symbol )Circular construction of cables
HFlat separable cables & core
H2Flat non separable cables & core
H6Flat non separable cables ( three or more cores )
H7Tow layer insulating jacket
H8Spiral cables ( extensible leed )
Conductor Material ( 2e )
( No symbol )Copper
-AAluminum
Conductor Type ( 2F )
-DFlexible conductor for arc welding cables ( HD 22 part 5 )
-EHighly flexible conductor for arc welding cables ( HD 22 part 6 )
-FFlexible conductor for flexible cable or core ( EN 60228 Class 5 )
-HHighly flexible conductor for flexible cable or core ( EN 60228 Class 6 )
-KFlexible conductor of a cable for fixed installations ( EN 60228 Class 5 )
-RRigid , round conductor , stranded
-URigid , round conductor , solid
-YTinsel conductor
Number of cores & Nominal Cross Section of Conductor
( Number )Number of cores
XWithout earth core
GWith earth core
( Number )Nominal cross section of conductors in mm2
YFor a tinsel conductor where the section is not
specified

Table 2
Sequence of Cable Designation

Related StandardRated VoltageInsulation MaterialMetallic CoveringSheath MaterialConstructional Component & Special ConstructionConductor MaterialConductor TypeNumber of CoresTimesConductor Size
1a1b2a2b2a2c & 2d2e2f  mm2
H01BCBD3( No symbol )-D1XY
A02GC4GD5-A-E2G0.5
 03J J( No symbol ) -F3 0.75
 05M N , N2
N4 , N8
H , H2 , H6 , H7 , H8 -H4 1
 07N , N4 Q , Q4  -K5 1.5
  R R  -REtc. 2.5
  S S  -U  4
  V , V2V3 , V4 T , T6  -Y  6
  Z , Z1 V , V2
V3 , V4 , V5
     10
    Z , Z1     Etc.

اطلاعات فنی

بررسی مشخصات فنی محصولات

گارانتی

پشتوانه کیفیت محصولات ما

درباره ما

درباره رسانا کابل بیشتر بدانید .

محصولات

همه محصولات ما در یک نگاه

برای پرسش‌های خود
با ما تماس بگیرید