کد گذاری کابل‌ها بر اساس استاندارد CENELEC

Table 1
Designation System for Harmonized power Cable & Cords , up to & including 450 / 750 V , according to CENELEC HD 36

Related standard ( 1a )
AAuthorized national standard
HHarmonized standards
Rated Voltage ( 1b )
01100 / 100 V
03300 / 300 V
05300 / 500 V
07450 / 750 V
Insulation & Sheath Material ( 2a )
B( EPR ) Ethylene propylene rubber for a continuous operating temp. of 90 °C
G( EVA ) Ethylene Vinylacetat Copolymer
JGlass fiber braid
MMineral
N( PC P ) Polycholoroprene or equivalent material
N2(PCP) Polycholoroprene for welding cables
N4Chlorosulfunated polyethylene or chlorinated polyethylene
N8( PCP ) Polycholoroprene water resistant
Q( PUR ) Polyurethane
Q4( PA ) Polyurethane
ROrdinary EPR or equivalent synthetic elastomer for a continuous operating temp. of 60 °C
S( SR ) Silicon rubber
TTextile braiding impregnated or not on assembled cores
T6Textile braiding impregnated or not on individual cores of a multi core cable
V( PVC ) Polyvinyl chloride
V2( PVC ) Polyvinyl chloride, heat resistant for a continuous operating temp of 90 °C
V3( PVC ) Polyvinyl chloride , low temperature
V4( PVC ) Polyvinyl chloride , cross linked
V5( PVC ) Polyvinyl chloride , oil resistant
ZPolyolefin based cross linked compound having low level emission of corrosive gases
Z1Polyolefin based thermoplastic compound having low level emission of corrosive gases
Metallic Covering ( 2b )
CConcentric copper conductor
C4Copper screen braided in assembled cores
Constructional Component ( 2c )
DStress reliving elements ( support wire )
D5Center core ( No supporting element )
Special Construction ( 2c )
( No symbol )Circular construction of cables
HFlat separable cables & core
H2Flat non separable cables & core
H6Flat non separable cables ( three or more cores )
H7Tow layer insulating jacket
H8Spiral cables ( extensible leed )
Conductor Material ( 2e )
( No symbol )Copper
-AAluminum
Conductor Type ( 2F )
-DFlexible conductor for arc welding cables ( HD 22 part 5 )
-EHighly flexible conductor for arc welding cables ( HD 22 part 6 )
-FFlexible conductor for flexible cable or core ( EN 60228 Class 5 )
-HHighly flexible conductor for flexible cable or core ( EN 60228 Class 6 )
-KFlexible conductor of a cable for fixed installations ( EN 60228 Class 5 )
-RRigid , round conductor , stranded
-URigid , round conductor , solid
-YTinsel conductor
Number of cores & Nominal Cross Section of Conductor
( Number )Number of cores
XWithout earth core
GWith earth core
( Number )Nominal cross section of conductors in mm2
YFor a tinsel conductor where the section is not specified

Table 2
Sequence of Cable Designation

Related Standard Rated Voltage Insulation Material Metallic Covering Sheath Material Constructional Component & Special Construction Conductor Material Conductor Type Number of Cores Times Conductor Size
1a 1b 2a 2b 2a 2c & 2d 2e 2f     mm2
H 01 B C B D3 ( No symbol ) -D 1 X Y
A 02 G C4 G D5 -A -E 2 G 0.5
  03 J   J ( No symbol )   -F 3   0.75
  05 M   N , N2 , N4 , N8 H , H2 , H6 , H7 , H8   -H 4   1
  07 N , N4   Q , Q4     -K 5   1.5
    R   R     -R Etc.   2.5
    S   S     -U     4
    V , V2 , V3 , V4   T , T6     -Y     6
    Z , Z1   V , V2 , V3 , V4 , V5           10
        Z , Z1           Etc.

اطلاعات فنی

بررسی مشخصات فنی محصولات

گارانتی

پشتوانه کیفیت محصولات ما

درباره ما

درباره رسانا کابل بیشتر بدانید .

محصولات

همه محصولات ما در یک نگاه

برای پرسش‌های خود
با ما تماس بگیرید