کابل‌های قدرت چند رشته مسی و آلومینیومی

( NYY , N2XY , N2XH , NAYY , NA2XY , NA2XH )

ساختار لایه‌ها

  • Cu / PVC / PVC
  • Cu / XLPE / PVC
  • Cu / XLPE / PE
  • Cu / XLPE / LSZH
  • Al / PVC / PVC
  • Al / XLPE / PVC
  • Al / XLPE / PE
  • Al / XLPE/ LSZH

کابل‌های کنترل قدرت چند رشته مسی و آلومینیومی با عایق PVC یا XLPE و روکش PVC یا PE و یا LSZH

ساختار کابل

جنس و کلاس هادی :

مس آنیل شده کلاس 1 ( مفتولی ) ، کلاس 2 ( نیمه افشان ) ، کلاس 5 ( افشان ) ، آلومینیوم یا آلیاژهای آلومینیوم مطابق استاندارد ملی IEC 60228 ) ISIRI 3084 )

جنس عایق :

آمیزه PVC نوع A یا آمیزه XLPE

رنگ بندی عایق :

مطابق درخواست مشتری

جنس روکش میانی :

برای مقاطع گرد به صورت روکش PVC اکسترود شده و برای مقاطع سکتور به صورت نوار پلی پروپیلن ( PP )

جنس روکش :

آمیزه PVC نوع ST1 و ST2 ، آمیزه HDPE یا آمیزه LSZH

رنگ روکش :

مطابق درخواست مشتری

مشخصات فنی

محدوده دمایی :

عایق PVC : از -30 ˚C  تا  +70 ˚C
عایق XLPE : از -40 ˚C  تا  +90 ˚C

ولتاژ نامی :

0/6 / 1 kV

استاندارد مرجع :

INSO 3569 – 1
IEC 60502 – 1

کد کابل :

NYY – O
NYY – J
N2XY
N2X2Y
N2XH
NAYY – O
NAYY – J
NA2XY
NA2X2Y
NA2XH

کاربرد

این نوع کابل‌ها برای نصب ثابت در زیرزمین ، داخل داکت‌ها ، در پست‌های برق ، تاسیسات داخل ساختمان و در فضای آزاد که امکان صدمات مکانیکی به کابل وجود ندارد به کار می‌روند . در مکان‌هایی که احتمال آتش‌سوزی وجود دارد برای جلوگیری از آزاد شدن گازهای سمی و گازهای خورنده ، از مواد LSZH استفاده می‌شود .

جداول استاندارد

کابل های قدرت چند رشته مسی با عایق و روکش PVC

وزن تقریبی
( Kg / Km )
حداکثر مقاومت هادی
در ℃20
( Ω / Km )
میانگین قطر نهایی
( mm )
ضخامت نامی روکش
( mm )
ضخامت نامی فیلر
( mm )
ضخامت نامی عایق
( mm )
سطــح مقـطـع نامی هادی‌ها
( mm² )
18212.111.61.810.82×1.5
2207.4112.41.810.82×2.5
2974.6114.11.8112×4
3653.0815.11.8112×6
4891.8316.71.8112×10
7051.1519.81.8112×16
10220.72723.21.811.22×25
13000.52425.51.811.22×35
20512.1121.810.83×1.5
2537.4112.91.810.83×2.5
3484.6114.71.8113×4
4353.0815.91.8113×6
5961.8317.61.8113×10
8681.1520.91.8113×16
12740.72724.61.811.23×25
16380.52427.11.811.23×35
23612.112.81.810.84×1.5
2977.4113.81.810.84×2.5
4124.6115.81.8114×4
5223.0817.11.8114×6
7261.8319.11.8114×10
10651.1522.71.8114×16
15740.72726.91.811.24×25
20380.52429.61.811.24×35
27012.113.71.810.85×1.5
3427.4114.71.810.85×2.5
4804.6117.11.8115×4
6133.0818.51.8115×6
8611.8320.61.8115×10
12691.1524.81.8115×16
18850.72729.41.811.25×25
24660.52432.71.811.25×35
14340.727/1.1524.51.811.2/13×25 + 16
17950.524/1.1526.91.811.2/13×35 + 16
20690.387/0.72727.61.90.41.4/1.23×50 + 25
28240.268/0.52430.620.41.4/1.23×70 + 35
38760.193/0.38735.42.20.41.6/1.43×95 + 50
48500.153/0.26838.22.30.41.6/1.43×120 + 70
73340.124/0.26842.22.40.41.8/1.43×150 + 70
85230.0991/0.19346.62.60.42/1.63×180 + 95
94780.0762/0.15352.62.80.42.2/1.63×240 + 120

کابل‌های قدرت چند رشته مسی با عایق XLPE و روکش PVC یا PE

وزن تقریبی
( Kg / Km )
حداکثر مقاومت هادی
در ℃20
( Ω / Km )
میانگین قطر نهایی
( mm )
ضخامت نامی روکش
( mm )
ضخامت نامی فیلر
( mm )
ضخامت نامی عایق
( mm )
سطــح مقـطـع نامی هادی‌ها
( mm² )
16612.111.21.810.72×1.5
2037.41121.810.72×2.5
2524.6112.91.810.72×4
3153.0813.91.810.72×6
4331.8315.51.810.72×10
6361.1518.61.810.72×16
9340.727221.810.92×25
12020.52424.31.810.92×35
18612.111.61.810.73×1.5
2327.4112.51.810.73×2.5
2944.6113.41.810.73×4
3763.0814.61.810.73×6
5301.8316.31.810.73×10
7871.1519.61.810.73×16
11680.72723.31.810.93×25
15210.52425.81.810.93×35
21312.112.11.810.74×1.5
2707.4113.31.810.74×2.5
3484.6114.41.810.74×4
4523.0815.61.810.74×6
6461.8317.61.810.74×10
9651.1521.31.810.74×16
14450.72725.41.810.94×25
18940.52428.21.810.94×35
24212.113.11.810.75×1.5
3117.4114.21.810.75×2.5
4054.6115.41.810.75×4
5303.0816.81.810.75×6
7661.83191.810.75×10
11511.1523.21.810.75×16
17310.72727.81.810.95×25
22770.52430.91.810.95×35
13100.727/1.1523.21.810.9/0.73×25 + 16
16590.524/1.1525.61.810.9/0.73×35 + 16
23240.387/0.72727.41.90.41/0.93×50 + 25
31570.268/0.524311.90.41.1/0.93×70 + 35
42260.193/0.38735.42.10.41.1/13×95 + 50
52850.153/0.26838.42.20.41.2/1.13×120 + 70
64030.124/0.26842.82.30.41.4/1.13×150 + 70
79430.0991/0.19347.22.50.41.6/1.13×180 + 95
101940.0601/0.15353.42.70.41.7/1.23×240 + 120

این کابل ها را می توان با روکش LSZH و نیز به صورت کابل های مقاوم در برابر آتش تولید کرد.

کابل‌های قدرت چند رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC

وزن تقریبی
( Kg / Km )
حداکثر مقاومت هادی
در ℃20
( Ω / Km )
میانگین قطر نهایی
( mm )
ضخامت نامی روکش
( mm )
ضخامت نامی فیلر
( mm )
ضخامت نامی عایق
( mm )
سطــح مقـطـع نامی هادی‌ها
( mm² )
388 3.08 17.4 1.8 1 1 2×10
531 1.91 19.9 1.8 1 1 2×16
768 1.2 23.8 1.8 1 1.2 2×25
839 0.868 25.2 1.8 1 1.2 2×35
431 3.08 18.4 1.8 1 1 3×10
554 1.91 20.6 1.8 1 1 3×16
776 1.2 24.3 1.8 1 1.2 3×25
949 0.868 26.7 1.8 1 1.2 3×35
482 3.08 19.1 1.8 1 1 4×10
687 1.91 22.9 1.8 1 1 4×16
913 1.2 26.6 1.8 1 1.2 4×25
1118 0.868 29.2 1.8 1 1.2 4×35
573 3.08 21.6 1.8 1 1 5×10
746 1.91 24.5 1.8 1 1 5×16
1166 1.2 30.2 1.8 1 1.2 5×25
1316 0.868 32.2 1.9 1 1.2 5×35
899 1.2/1.91 26.2 1.8 1 1.2/1 3×25 + 16
1061 0.868/1.91 28 1.8 1 1.2/1 3×35 + 16
1024 0.641/1.2 28.1 1.9 0.4 1.4/1.2 3×50 + 25
1363 0.433/0.868 32.1 2 0.4 1.4/1.2 3×70 + 35
1779 0.32/0.641 38.3 2.2 0.4 1.6/1.2 3×95 + 50
2235 0.253/0.443 42.1 2.3 0.4 1.6/1.4 3×120 + 70
2535 0.206/0.443 44.5 2.4 0.4 1.8/1.4 3×150 + 70
3175 0.164/0.320 48.2 2.6 0.4 2/1.6 3×180 + 95
4085 0.125/0.253 60.3 2.8 0.4 2.2/1.6 3×240 + 120

کابل های قدرت چند رشته آلومینیومی با عایق XLPE و روکش PVC یا PE

وزن تقریبی
( Kg / Km )
حداکثر مقاومت هادی
در ℃20
( Ω / Km )
میانگین قطر نهایی
( mm )
ضخامت نامی روکش
( mm )
ضخامت نامی فیلر
( mm )
ضخامت نامی عایق
( mm )
سطــح مقـطـع نامی هادی‌ها
( mm² )
3283.0816.21.810.710×2
4271.9118.41.810.716×2
6041.221.81.810.925×2
7420.868241.810.935×2
3613.0817.11.810.710×3
4741.9119.41.810.716×3
6731.2231.810.925×3
8320.86825.41.810.935×3
4133.0818.41.810.710×4
5481.91211.810.716×4
7851.225.11.810.925×4
9760.86827.81.810.935×4
4723.08201.810.710×5
6291.9122.81.810.716×5
9061.227.41.810.925×5
11310.86830.41.910.935×5
7271.2/1.91231.810.9/0.716 + 25×3
8860.868/1.9125.41.810.9/0.716 + 35×3
8610.641/1.226.61.90.41/0.925 + 50×3
11340.443/0.86829.820.41.1/0.935 + 70×3
14880.32/0.64134.22.20.41.1/150 + 95×3
18410.253/0.44337.22.30.41.2/1.170 + 120×3
22220.206/0.44341.22.40.41.4/1.170 + 150×3
27560.164/0.32045.62.60.41.6/1.195 + 180×3
34840.125/0.25351.42.80.41.7/1.2120 + 240×3

اطلاعات فنی

بررسی مشخصات فنی محصولات

گارانتی

پشتوانه کیفیت محصولات ما

درباره ما

درباره رسانا کابل بیشتر بدانید .

محصولات

همه محصولات ما در یک نگاه

برای پرسش‌های خود
با ما تماس بگیرید