سیم و کابل‌های هوایی و خود نگهدار آلومینیومی

هادی‌های هوایی آلومینیومی

( AAC , AAAC , ACSR )
دسته بندی : کابل های هوایی و خودنگهدار آلومینیومی

کابل های خود نگهدار آلومینیومی

( A2X – T , ABC )
دسته بندی : کابل های هوایی و خودنگهدار آلومینیومی

اطلاعات فنی

مشخصات محصولات تولیدی ما

گارانتی

پشتوانه کیفیت محصولات ما

درباره ما

درباره ما بیشتر بخوانید

محصولات

در مورد محصولات ما بیشتر بخوانید

برای پرسش‌های خود
با ما تماس بگیرید