هادی‌های هوایی آلومینیومی

( AAC , AAAC , ACSR )

ساختار لایه‌ها

  • ACSR : St / Al
  • AAC : Al
  • AAAC : Al Alloy

هادی‌های هوایی آلومینیومی ( AAC ) ، هادی‌های هوایی آلومینیوم آلیاژی ( AAAC ) ، هادی‌های هوایی آلومینیومی با مهار فولادی ( ACSR )

ساختار سیم

جنس و کلاس هادی :

در کابل‌های AAC : هادی‌های آلومینیومی آنیل نشده با طول تاب مشخص ، به هم تابیده می‌شوند تا هم ساختار محکمی را تشکیل دهند و هم تحمل نیروهای کشش را در زمان نصب داشته باشند .

در کابل‌های AAAC : هادی‌های آلومینیوم آنیل نشده آلیاژی با طول تاب مشخص ، به هم تابیده می‌شوند تا هم ساختار محکمی را تشکیل دهند و هم تحمل نیروهای کشش را در زمان نصب داشته باشند .

در کابل‌های ACSR : هادی‌های آلومینیومی آنیل نشده با طول تاب مشخص ، به دور مفتول فولاد پرکربن گالوانیزه شده پیچیده می‌شوند تا تحمل نیروهای کشش بیشتری را داشته باشند .

مشخصات فنی

دسته بندی سیم :

AAC : هادی‌های آلومینیومی
AAAC : هادی‌های آلومینیوم آلیاژی
ACSR : هادی‌های آلومینیومی با مهار فولادی

ولتاژ نامی :

AAC : ولتاژ کم یا متوسط
AAAC و ACSR : ولتاژ متوسط یا بالا

استاندارد مرجع :

BS 215
BS EN 50182
BS EN 60889
BS EN 50189
ASTM B 232
IEC 61089
DIN 48201

کد سیم :

AAC
AAAC
ACSR

کاربرد

AAC : این نوع کابل‌ها در خطوط انتقال و توزیع برق با ولتاژ کم یا متوسط که دکل‌های آنها نزدیک به یکدیگر است ، به کار می‌روند .

AAAC و ACSR : این نوع کابل‌ها برای انتقال و توزیع برق در خطوطی با ولتاژ متوسط یا بالا که کل دکل‌های آنها دور از یکدیگر است ، به کار می‌روند .

جداول استاندارد

مشخصات هادی‌های آلومینیومی ( AAC )

وزن تقریبی
( kg / km )
حداکثر مقاومت هادی
20 ˚C در
( Ω / km )
حداقل نیروی پارگی
( N )
قطر تابیده شده
( mm )
تعداد و قطرهای نامی هادی‌ها
( mm )
سطح مقطع نامی هادی‌ها
( mm)
44 1.8018 2840 5.1 7×1.73 16
67 1.1808 4170 6.3 7×2.22 25
94 0.8332 5740 7.5 7×2.65 35
135 0.5786 7950 9.0 7×3.9 50
133 0.5950 8440 9.0 19×1.78 50
181 0.4371 11250 10.5 19×2.22 70
256 0.3085 15650 1.5 19×2.65 95
322 0.2459 18750 14.0 19×2.80 120
406 0.1961 25250 15.7 37×2.25 150
501 0.1587 30450 17.5 37×2.50 185
670 0.1192 39350 20.2 61×2.25 240
827 0.0965 47550 22.5 61×2.25 300
1105 0.0722 60700 26.0 61×2.89 400
1381 0.0578 74500 29.1 61×3.23 500

مشخصات هادی‌های آلومینیومی تقویت شده با فولاد ( ACSR )

وزن تقریبی
( kg / km )
حداکثر مقاومت هادی
20 ˚C در
( Ω / km )
حداقل نیروی پارگی
( N )
میانگین قطر نهایی
( mm )
تعداد و قطر نامی تایید شده سطح مقطع
سیم فولادی
( mm)
سطح مقطع نامی
هادی آلومینیوم
( mm)
تعداد و سطح مقطع
نامی هادی
( mm)
حداکثر حداقل فولاد آلومینیوم
106 1.0919 9580 9580 7.08 1×2.36 6×2.36 4.37 26.2 Gopher
127.5 0.9065 11380 11380 7.77 1×2.59 6×2.59 5.27 31.6 Weasel
171.5 0.6757 13210 15270 9.00 1×3.00 6×3.00 7.07 42.4 Ferret
213.5 0.5419 15270 18420 10.1 1×3.35 6×3.35 8.81 52.9 Rabbit
537.3 0.3936 18420 6160 13.14 7×2.79 12×2.79 42.8 73.4 Horse
394 0.2733 21670 32650 14.2 7×1.57 6×4.72 13.6 105 Dog
602.2 0.2202 61260 57870 16.5 7×2.36 30×2.36 30.6 131.2 Tiger
725.3 0.1829 32650 68910 18.1 7×2.59 30×2.59 36.9 158.1 Wolf
505.2 0.1814 40900 870 16.8 1×3.35 18×3.35 8.8 158.7 Dingo
841.6 0.1576 57870 970 19.5 7×2.79 30×2.79 42.8 183.4 Lynx
973.1 0.1363 68910 460 21.00 7×3.00 30×3.00 49.5 212.1 Panther
670.8 0.1366 35870 570 19.30 1×3.86 18×3.86 11.7 210.6 Jaguar
1620.8 0.0674 79970 13192 28.62 7×3.18 54×3.18 55.6 428.9 Zebra
254.9 0.4540 92460 21670 11 1×3.66 6×3.66 10.50 63.1 Mink
458 0.2712 46570 40900 14.6 7×1.93 7×4.38 20.5 105.5 Hyena
148.1 0.7812 13192 13210 8.37 1×2.79 6×2.79 6.11 36.7 Fox

اطلاعات فنی

بررسی مشخصات فنی محصولات

گارانتی

پشتوانه کیفیت محصولات ما

درباره ما

درباره رسانا کابل بیشتر بدانید .

محصولات

همه محصولات ما در یک نگاه

برای پرسش‌های خود
با ما تماس بگیرید