کابل‌های کنترل

کابل های کنترل افشان

( H05VV – F , NYSLY )
دسته بندی : سیم و کابل های ساختمانی

کابل های کنترل افشان شیلددار

( H05VC4V – F , NYSLCY , NYSLYCY )
دسته بندی : سیم و کابل های ساختمانی

کابل های کنترل تخت

( H05VVH2 – F , H05VVH6 – F , H07VVH2 – F , H07VVH6 – F )
دسته بندی : سیم و کابل های ساختمانی-

کابل های کنترل مفتولی و نیمه افشان

( NYY , N2XY )
دسته بندی : کابل های قدرت

اطلاعات فنی

مشخصات محصولات تولیدی ما

گارانتی

پشتوانه کیفیت محصولات ما

درباره ما

درباره ما بیشتر بخوانید

محصولات

در مورد محصولات ما بیشتر بخوانید

برای پرسش‌های خود
با ما تماس بگیرید