سیم و کابل‌های ساختمانی

سیم های مفتولی و نیمه افشان

( H05V – U , H07V – U , H07V – R , NYA )
دسته بندی : سیم و کابل های ساختمانی

سیم های افشان

H05V – K , H07V – K , NYAF )
دسته بندی : سیم و کابل های ساختمانی

کابل های افشان سبک – کد 52

( H03VV – F , NYLHY )
دسته بندی : سیم و کابل های ساختمانی

کابل های افشان معمولی – کد 53

( H05VV – F , NYMHY )
دسته بندی : سیم و کابل های ساختمانی

کابل های مفتولی و نیمه افشان سبک

( H05VV – R , H05VV – U , NYM )
دسته بندی : سیم و کابل های ساختمانی

اطلاعات فنی

مشخصات محصولات تولیدی ما

گارانتی

پشتوانه کیفیت محصولات ما

درباره ما

درباره ما بیشتر بخوانید

محصولات

در مورد محصولات ما بیشتر بخوانید

برای پرسش‌های خود
با ما تماس بگیرید