کابل‌های قدرت

کابل های قدرت تک رشته ( مسی و آلومینیومی )

( NYY , N2XY , N2X2Y , NAYY , NA2XY , NA2X2Y )
دسته بندی : کابل های قدرت

کابل های قدرت چند رشته ( مسی و آلومینیومی )

( NYY , N2XY , N2XH , NAYY , NA2XY , NA2XH )
دسته بندی : کابل های قدرت

کابل های قدرت با هادی هم مرکز ( کنسانتریک )

( NYCY , N2XCY , NYCWY , N2XCWY )
دسته بندی : کابل های قدرت

اطلاعات فنی

مشخصات محصولات تولیدی ما

گارانتی

پشتوانه کیفیت محصولات ما

درباره ما

درباره ما بیشتر بخوانید

محصولات

در مورد محصولات ما بیشتر بخوانید

برای پرسش‌های خود
با ما تماس بگیرید