محصولات

سیم و کابل های ساختمانی

سیم های مفتولی و نیمه افشان

H05V – U , H07V – U , H07V – R , NYA
دسته بندی : سیم و کابل های ساختمانی

سیم های افشان

H05V – K , H07V – K , NYAF
دسته بندی : سیم و کابل های ساختمانی

کابل های افشان سبک – کد 52

H03VV – F , NYLHY
دسته بندی : سیم و کابل های ساختمانی

کابل های افشان معمولی – کد 53

H05VV – F , NYMHY
دسته بندی : سیم و کابل های ساختمانی

کابل های مفتولی و نیمه افشان سبک

H05VV – R , H05VV – U , NYM
دسته بندی : سیم و کابل های ساختمانی

کابل های کنترل

کابل های کنترل افشان

H05VV – F ,  NYSLY
دسته بندی : سیم و کابل های ساختمانی

کابل های کنترل افشان شیلددار

H05VC4V – F , NYSLCY , NYSLYCY
دسته بندی : سیم و کابل های ساختمانی

کابل های کنترل تخت

H05VVH2 – F , H05VVH6 – F , H07VVH2 – F , H07VVH6 – F
دسته بندی : سیم و کابل های ساختمانی-

کابل های کنترل مفتولی و نیمه افشان

NYY , N2XY
دسته بندی : کابل های قدرت

کابل های قدرت

کابل های قدرت تک رشته ( مسی و آلومینیومی )

NYY , N2XY , N2X2Y , NAYY , NA2XY , NA2X2Y
دسته بندی : کابل های قدرت

کابل های قدرت چند رشته ( مسی و آلومینیومی )

NYY , N2XY , N2XH , NAYY , NA2XY , NA2XH
دسته بندی : کابل های قدرت

کابل های قدرت با هادی هم مرکز ( کنسانتریک )

NYCY , N2XCY , NYCWY , N2XCWY
دسته بندی : کابل های قدرت

کابل های ابزار دقیق

کابل های ابزار دقیق

ساده و آرموردار با اسکرین ( کلی / تکی و کلی )
PiMF , TiMF , QiMF

REY ( St ) Y , REY ( St ) YRY
RE2Y ( St ) Y , RE2Y ( St ) YRY

دسته بندی : کابل های ابزار دقیق

کابل های مخابراتی

کابل های مخابراتی داخل ساختمان ( هوایی )

J2Y ( St ) Y
دسته بندی : کابل های مخابراتی

کابل های مخابراتی بیرون ساختمان ( زمینی )

A2Y ( St ) 2Y
دسته بندی : کابل های مخابراتی

کابل هوشمند سازی ساختمان

KNX
JY ( St ) Y
دسته بندی : کابل های مخابراتی

سیم رانژه

Y – YV
دسته بندی : کابل های مخابراتی

کابل های کواکسیال

کابل کواکسیال

دسته بندی : کابل های کواکسیال

کابل های ترکیبی CCTV ( A )

RG 59 + 2 × 22 AWG
دسته بندی : کابل های کواکسیال

کابل های ترکیبی CCTV ( B )

RG 59 + 2 × 0.35 mm²
دسته بندی : کابل های کواکسیال

کابل های شبکه

کابل‌ شبکه

Cat 6 U / UTP
دسته بندی : کابل های شبکه

کابل‌ شبکه

Cat 6 F / UTP
دسته بندی : کابل های شبکه

کابل‌ شبکه

Cat 6 SF / UTP
دسته بندی : کابل های شبکه

سیم و کابل های مقاوم در برابر آتش

سیم های مفتولی و نیمه افشان بدون هالوژن و کم دود با نوار میکا

Cu / LSZH
دسته بندی : کابل های مقاوم در برابر آتش

سیم های مفتولی و نیمه افشان بدون هالوژن و کم دود بدون نوار میکا

Cu / LSZH
دسته بندی : کابل های مقاوم در برابر آتش

سیم های افشان بدون هالوژن و کم دود

Cu/ MGT / LSZH
دسته بندی : کابل های مقاوم در برابر آتش

کابل های قدرت با نوار میکا

Cu ( TiCu ) / MGT / XLPE / LSZH
دسته بندی : کابل های مقاوم در برابر آتش

سیم و کابل های هوایی و خودنگهدار آلومینیومی

هادی‌های هوایی آلومینیومی

AAC , AAAC , ACSR
دسته بندی : کابل های هوایی و خودنگهدار آلومینیومی

کابل های خود نگهدار آلومینیومی

A2X – T , ABC
دسته بندی : کابل های هوایی و خودنگهدار آلومینیومی

کابل‌های بالابر

کابل های بالابر گرد

60227 IEC 71 C
ISIRI ( 607 ) 71 C
دسته بندی : کابل های بالابر

کابل های بالابر تخت

60227 IEC 71 F
ISIRI ( 607 ) 71 F
دسته بندی : کابل های بالابر

اطلاعات فنی

مشخصات محصولات تولیدی ما

گارانتی

پشتوانه کیفیت محصولات ما

درباره ما

درباره ما بیشتر بخوانید

محصولات

در مورد محصولات ما بیشتر بخوانید

برای پرسش‌های خود
با ما تماس بگیرید